What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • Cementiris
 • Centres d'ensenyament
 • Centres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • Edificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana
 • Establiments comercials
 • Estacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments Públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i Murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Als voltants de 1920 el matrimoni Joaquim Carreras Nolla (membred’una important saga de joiers) i Margarida Martí (hereva del industrialFrancesc Martí i Puig, que era propietari de aquells terrenys) va encarregar la  reforma sobre una casa ja preexistent. Quan,vint anys abans, Puig i Cadafalch bastí la casa Martí (Els Quatre Gats). Jaaleshores dissenyà la porta de ferro, realitzada per Manuel Ballarín, que tancael passatge i uneix la casa Carreras amb la casa Martí. En aquells temps el passatge es deia deSant Josep, inscripció que encara consta a la tanca.

La Casa Carreras es troba ubicada al carrer Montsió,cantonada amb el passatge del Patriarca, a tocar del Portal de l’Àngel. Estracta d’un edifici situat en una parcel·la rectangular i consisteix en unaplanta baixa àmplia, seguida de tres plantes pis.

La planta baixa presenta nombroses obertures, entre lesquals destaquen aquelles que corresponen al comerç. Es  tracta de tres arcs bessons amb maó vistasobre columnes llises i capitells florals i amb un enreixat de forja ambmotius vegetals. A la dreta es troba el portal principal d’accés a la casa, coronat  per un timpà amb mosaicon figuren, dins uns escuts, els calzes i reliquiari de Sant Eloi. Darrere elsescuts creixen tres plantes que podrien ser rosers. Bona part del paramentd’aquesta planta, a més de presentar maó vista en formes geomètriques, tambéestà cobert per rajoles de ceràmica vidrada.

Per sobre, podem veure una estructuració molt més contingudadels trets decoratius. Veiem dues plantes amb tres obertures independents amb balcó de poc voladís on les llindes, sense relleu, presenten una rica decoracióesgrafiada vegetal, en part floral. La darrera planta, la tercera, està formada per una galeria l’arcs escarsers sobre pilars prismàtics, i tanca l’alçat unacornisa i merlets esgraonats de maó. Aquest coronament continua a l’edifici delcostat, el número 4 del passatge, amb els mateixos esgrafiats i finestres, peròamb portals amb llinda als baixos, tot i que hi reapareixen el revestimentceràmic sobre basament de pedra. A la façana del passatge hi ha dos plafons derajoles pintades corresponents un a sant Eloi, amb dibuix modernista sotafornícula de pedra molt ornamentada, i l’altre a sant Joaquim. Cal destacartambé la forja de les baranes del balcons.

Menció apart es mereixen els pilars amb un taronger de pedra,en referencia a l’hort de les Hespèrides de l’Atlàntida, obra de Jacint Verdaguer, i la gran tanca deferro forjat amb motius vegetals i sinuositats amb un cartell integrat amb elnom antic del passatge. Tota la forja es obra de Manuel Ballarín.

A continuación de la Casa Carreras teniu els magatzems onl’empresari guardava la mercaderia. Al final del passatge, un pont creua d’un al’altre edifici. D’aquesta manera, els propietaris podien passar de la casa delPortal de l’Àngel al magatzem, sense baixar al carrer. La barana també és plenade motius florals, preferentment agrupats de tres en tres.


. Generalitat de Catalunya – Inventari del PatrimoniArquitectònic de Catalunya: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=42553

. Blog El Rondaller: https://rondaller.wordpress.com/2016/11/21/el-taronger-de-la-immortalitat

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1920 aprox
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image