What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

El primer propietari de la casa fou Juan Ramoneda Bosch, originari de Sentmenat i conegut amb el mal nom del “Malherba”. Va encarregar al mestre d’obres Josep Graner la construcció d’una casa amb botiga als baixos (xarcuteria), habitatge a la primera planta i golfes a la superior, per al’assecat dels productes del seu negoci. En la dècada dels 40 del segle passat, Anastasi Miralles va adquirir la casa, tot i que ja hi vivia des de feia any sen règim de lloguer, amb la seva dona Maria Mas, motiu per el qual també es coneix com a Ca l’Anastasi.

Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal de clar tractament modernista, amb obertura en planta baixa en arc de ferradura, amb portal central i integració d’aparador envidrat. Fusteria amb tractament decoratiu de motius vegetals.

Planta primera amb balconada i la llosa del balcó de planta  sinuosa, amb balconada de línies rectangulars emmarcada per un arc de ferradura, més petit que l’anterior. La part superior dels dos arcs és decorada amb rajola esmaltada de color. Planta golfes amb tres obertures en arc de ferradura  lligats. Coronament de façana de formes circulars molt destacades.

Paraments de façanes estucats amb impostes a tota alçada de cromatisme treballat. La mitgera a ponent disposa també d’obertures a l’exterior, sense  cap tractament compositiu, ni tan sols l’arrebossat dels paraments.

És remarcable l’ús de laceràmica i la fusta en la decoració modernista.

 

– Font:  Ajuntament de Castellardel Vallès: Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i AmbientalCastellar del Vallès:https://www.diba.cat/documents/429042/c1720c43-c05b-4683-a0f3-7912bedd3d14   

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1908-1910
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image