What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Aquest edifici entremitgeres disposa d’una façana afrontada a la Rambla Catalunya, des d’on s’accedeix als habitatges, i una façana de vidre afrontada al pati posterior de l’interior de l’illa de cases.

De planta rectangular, l’estructura en alçat d’aquesta casa de veïns comprènplanta baixa, principal (destinat als promotors), quatre pisos i terrattransitable. L’accés principal dóna pas a un vestíbul que mena vers el celobertcobert de planta rectangular que conté l’ascensor i, al fons, l’escala deveïns.

La façana de la casa, d’inspiració modernista, estructura les seves oberturesen eixos verticals i horitzontals de ritme regular. La planta baixa, fetaíntegrament de pedra de Montjuïc, s’obre al carrer per mitjà de cinc obertures:el portal central, que conforma l’accés principal a l’immoble, ve definit perun arc trilobulat amb un medalló de traceries que conté un escut amb lainscripció “MCMIV”. Aquest arc, coronat per un guardapols ambdecoracions vegetals, és emmarcat a banda i banda per dos portals de llindaarrodonida que donen accés a les botigues de planta baixa. Els pilars d’aquestsportals acullen les mènsules circulars amb decoració floral que sostenen lesllosanes dels balcons del principal. El pis principal s’obre al carrer permitjà d’un gran arc amb ampit tripartit amb dos mainells en forma de columnetesde capitell floral (element decoratiu que es repeteix als carcanyols) i ambbaranes de forja a base de decoracions florals. Aquest arc central ésflanquejat per dos balcons amb llosanes de perfil trilobulat i baranes bombadesde forja que protegeixen les obertures  amb mainells. Les obertures del pis principalacullen, en les seves llindes, els permòdols que sostenen el balcó corregut iles dues tribunes del pis superior. Els pisos superiors presenten tots unaestructura similar: al centre, un balcó corregut que conté dues portes i queestà flanquejat per dues tribunes de desenvolupament vertical. El mésdestacable d’aquests nivells és la solució dels angles de les tribunes, permitjà de vidres corbs, i la decoració floral que predomina en els estucs querevesteixen les tribunes i les llindes dels balcons. Tant les tribunes com elcos central de la façana presenten un original coronament consistent en gransobertures tripartides de perfil circular encaixades dins d’un entaulament semicircular.

El vestíbul i el celobert central són els elements interiors més destacats dela finca. El vestíbul consisteix en un passadís format per dos trams cobertsamb un fals sostre de guix decorat a base d’elements florals i vegetals,sostinguts sobre permòdols de guix adossats a les pilastres. Aquest vestíbuldóna accés al celobert central, un espai de planta rectangular que acull, albell mig, l’ascensor original. Al fons del celobert, una columna amb el fust deferro, imitant al jaspi granat, dóna pas a l’escala de veïns, feta amb graons de marbre blanc iamb arrambadors a base d’estuc planxat granat i esgrafiats florals.

– Font: Generalitat de Catalunya – Patrimoni.gencat – Arquitectura –  http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=40345

Q Protecciones:

Protección: BCIL
Nº. Registro / Catálogo: 4013-I
Disposición: Aprobación definitiva comisión urbanismo
Fecha Disposición: 26/05/2000
Publicación: BOP
Fecha publicación: 14/06/2000

Q Observaciones

Edificio seleccionado para la Olimpiada Cultural Barcelona’92

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1902-1904
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image