What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La Casa Brunet, se situa a l’Eixample de Tortosa, en un espai immediat a la muralla del segle XIV i portal de Sant Joan del Camp, corresponent al xamfrà del carrer Cervantes amb el carrer Teodor González. Originalment la finca era propietat de Maria de l’Assumpció Tomàs i Subirats, vídua de Francesc Margenat i Tarragó, que sense tenir successió directa la traspassava a la seva fillola Maria de l’Assumpció Canalda i Claramunt i al seu marit Salvador Brunet i Sala.

Els nous propietaris del solar determinaren la construcció de la casa i van encarregar l’any 1913 el projecte al mestre d’obres Josep Maria Vaquer i Urquizú. L’edifici passava a ser conegut amb el cognom del propietari.

És un edifici cantoner de planta baixa i un pis. Presenta dues façanes unides per un xamfrà, on hi ha la porta d’accés amb una voluminosa tribuna a sobre, rematada per una mena d’espadanya amb tres arcs que destaca per sobre del conjunt. La composició, segons eixos centrals de simetria, es desenvolupa ambdues façanes centrades pel xamfrà. Els buits es col·loquen sobre cinc eixos verticals, amb arcs rebaixats a la planta baixa, mentre que el primer pis presenten frontons circulars i balcons amb baranes de ferro artístic. El terrat té barana i remats ornamentals, sobre fris i cornisa. Destaca la profusa decoració de caràcter rococó, ornamentació variada que cobreix tots els paraments. A l’interior cal ressaltar l’escala d’accés i el vestíbul il·luminat zenitalment.

L’edifici va ser dissenyat per a vivenda dels propietaris que van llogar els baixos al Banc Comercial de Barcelona. Requisat durant la Guerra Civil pels anarquistes de la CNT-FAI, a la postguerra, un cop recuperat l’edifici pels seus propietaris, el van llogar a l’Acadèmia Cots i en l’actualitat és la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya – Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=13683

. Ramon Miravall-Doctor en Filosofia i Lletres: Cambra de Comerç de Tortosa: http://www.cambratortosa.com/ca/la-cambra/casa-brunet-seu-de-la-cambra-de-comerc-industria-i-navegacio-de-tortosa

. Ditutació de Tarragona – www.dipta.cat: http://dipta.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/tortosa/casa-brunet;jsessionid=D43AB0FFC6D23E51F5B24B927892C0E1

Q Proteccions:

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 3360-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 25/07/2007
Publicació: DOGC
Data publicació: 22/10/2007

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1913-1917
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image