What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

En els barris dela Trinitat (Vella i Nova) es troben uns edificis, vestigis arquitectònics dels antics camins de l’aigua de la ciutat. A principis del segle XX, l’arquitecte municipal Pere Falqués varebre l’encàrrec de la construcció de diferents infraestructures per conduir l’aigua de Montcada fins a Barcelona. En el seu inici els edificis ocupaven una sola i extensa finca, actualment aquests recintes han quedat dividits per la Meridiana (via d’accés a la ciutat pel nord-est), quedant el pavelló deltractament de les aigües i la casa annexa a la part superior i els recintes destinatsal bombament i la casa del guarda, a la inferior.Des d’aquesta instal · lació es bombava l’aigua per unes conduccions subterrànies cap al pavelló superior, on es clorabai es feia arribar l’aigua ja higienitzada, mit jançant aqüeductes i conduccions subterrànies, fins les aixetes dels ciutadans del centre de la ciutat (Ciutat Vella).

Els pavellons modernistes tenen cobertes adues aigües, limitades per sengles capcers, molt elaborats, i per cornises perimetrals esglaonades de maó vist i coronades per elements ceràmicsde color verd. Cal destacar l’aprofitament de la llum natural mitjançant grans finestrals i sales totalment diàfanes. El pavelló de Trinitat Nova encara conserva la tanca perimetral de pilars de maó ireixes de ferro forjat que encercla el recinte.

La direcció tècnica per al funcionament del complex va ser portada pels enginyers industrials Felip Steva i Planas i Joan Sitjes.

Entre 2006 i 2008 s’ha realitzat una restauració completa de tots els edificis, que patien un acusat deterioramenti se’ls ha donat diferents usos socials.

Q Observaciones

En l'actualitat a aquests edificis se li està donant un ús social:

En el pavelló de tractament d'aigües, a més de la creació d'un jardí amb plantes arbustives aromàtiques i medicinals, damunt d'un antic dipósit d'aigua, també s'ha adequat l'entorn perquè sigui utilitzat com a horts urbans d'ús individual i els seus usuaris disposen de serveis de taquilles i lavabos a la caseta del costat.

A la Casa del Guarda del recinte del bombament de l'aigua, s'ha creat el Centre Cultural Frederica Montseny, destinat a explicar la història de l'abastament d'aigua de Barcelona y el propi pavelló de bombament funciona com a centre d'activitats promogut per Fundació Trinijove d'ajuda a la reinserció sociolaboral dels joves amb dificultats.

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1916

Related Posts

None found

image