What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La casa Fornells, també coneguda popularment com a “La Mona de Pasqua”, potser pel contrast volumètric que era molt destacable. L’edifici forma part del nucli inicial de cases que des del 1899 es van anar construint a la nova urbanització de la ciutat-jardí del Tibidabo promoguda per Salvador Andreu i la Societat Anònima el Tibidabo.

La va fer construir Gaietà Fornells i Casas, encarregant el disseny de la casa a l’arquitecte modernista Joan Rubió i Bellver.

Aquesta casa s’alça en una parcel·la limitada per l’avinguda Tibidabo (façana principal), el carrer Bosch i Alsina (façana lateral) i el carrer Teodor Roviralta (façana del darrere). Es tracta d´una construcció organitzada a partir d´una planta rectangular però volumètricament molt irregular, ja que presenta diversos nivells que conformen un alçat esglaonat. A excepció de la torre central, la casa consta de tres nivells (planta baixa, planta primera, segona i cobertes), organitzat de manera irregular. D’aquesta manera, es combinen cossos d’un únic nivell amb dos pisos coberts amb terrats plans transitables que proporcionen a l’edifici nombroses terrasses a diferent alçada.

La torre mirador, aixecada sobre el vestíbul central de l’entrada lateral, compta amb tres pisos més que la resta de la construcció, i disposa de dues galeries porxades sustentades per fines columnes de pedra col·locades de manera contraposada. Corona la torre una mena de lluerna formada per unes finestres envidrades a cada costat.

La casa consta de dues entrades, la principal es localitza a l’Avinguda del Tibidabo i queda emmarcada en un espai enjardinat delimitat amb una tanca perimetral. S’obre al centre d’un cos rectangular, amb una finestra a cada costat. Es tracta d’una porta de pedra de mig punt lobulada, amb dovelles decorades amb baix relleus de motius florals i tota emmarcada per un guardapols també lobulat. Damunt d’ella, al pis superior, es localitza una finestra geminada amb llinda esculpida i un mainell central, tota ella protegida per un guardapols molt sortint esculpit i rematat per dos florons, igual a les de la planta baixa. La resta d’obertures de la casa combinen les finestres geminades amb un mainell central amb altres d’una única obertura, però igualment, amb llinda esculpida. La casa consta d’una altra entrada al carrer Bosch i Alsina, en aquest cas d’inspiració gòtica. Es tracta d’una doble obertura amb dos arcs apuntats que s’uneixen a través d’un element central, tot emmarcat per un arc de mig punt, a l’intradós del qual es localitza una obertura circular amb vitrall.

Les façanes exteriors són de maó vist que contrasten amb els elements petris que configuren les obertures i columnes de la torre. Les franges verticals als angles de la casa i les cornises de merlets són una bona mostra del treball típic de l’arquitecte Rubió i Bellver amb el totxo, present en altres de les seves construccions.

La casa Fornells és una obra modernista amb influències de l’estil medieval, amb un cert caràcter historicista que va impregnar la majoria de les obres d’aquest arquitecte. Destaca també en aquest sentit, la tanca del jardí, amb porta i baranes de ferro modernistes que presenten motius florals similars als de les dovelles de la porta principal.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/40476

. El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià – La casa Gaietà Fornells, una de les primeres cases senyorials de l’avinguda Tibidabo – març 2022 – Jaume de Oleza: https://diarieljardi.cat/wp-content/uploads/2022/04/El_Jardi_82_150.pdf

. Cercador Patrimoni Arquitectònic. Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2452/–/–/cp/

. Fotografía de Gaietà Fornells Casas: Les malvache au fil du temps: https://malvache.net/malvache/tng/showmedia.php?mediaID=33464&medialinkID=28277

Q Observacions:

Cap a 1940 l'edifici va ser ampliat amb uns afegits a la part posterior.

Q Proteccions:

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 4145-I
Disposició: Acordo Ple Ajuntament
Data Disposició: 27/10/2000
Data publicació: 18/11/2000

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1903
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image