What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La Casa Francesc Cama es troba ubicada a l’illa d’habitatges del districte de Gràcia delimitada pels carrers Gran de Gràcia, Santa Eugènia, Sant Cristòfol i la travessera de Gràcia. Disposa d’una façana principal afrontada al carrer Gran de Gràcia des d’on es produeix l’accés principal, una façana secundària afrontada al carrer Santa Eugènia, i una façana interior afrontada al pati de l’illa.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular, amb una estructura en alçat que comprèn planta baixa, principal, tres plantes pis iterrat transitable. L’accés principal dóna pas a una zona de vestíbul i a un celobert central rectangular en el qual s’hi localitza l’escala de veïns.

La façana principal estructura les seves obertures en dos eixos dobles verticals de ritme regular separats per una ampla franja vertical situada al damunt de la porta d’accés, formant una composició axial al voltantde l’accés principal.

La planta baixa s’obre al carrer per mitjà de tres grans portals amb parament de pedra. El portal central de gran alçada i rematat peruna arc carpanell, dóna accés a l’escala de veïns, mentre els dos portals laterals corresponen a les botigues de la planta baixa. Aquestes estan dividides en dos parts per una pilastra de fosa amb capitell vegetal.

El parament de la resta de la façana està recobert per un morter de color verd clar on destaca, a l’alçada del primer pis, un esgrafiat d’ornament tentacular que conté la data de construcció. La planta principal té un balcó corregut rematat als extrems per tribunes poligonals de rajoleta. En aquestes tribunes brillen especialment els vitralls policroms del seutancament, de temàtica floral. La resta de balcons, alineats en parelles, presenten una planta ondulada i són tancats per baranes de ferro forjat. Les obertures presenten sota balcons de trencadís de colors i un emmarcament escultòric. El coronament, que serveix de barana al terrat, manté la divisió amb dos falsos frontons esglaonats resseguits per una motllura.

La façana secundària, afrontada al carrer Santa Eugènia, presenta un sistema compositiu similar a la principal. També està dividida enquatre eixos verticals d’obertures, però amb menys voladís. El pis principal té un ondulat balcó corregut. La façana que dóna al patí interior es soluciona ambgaleries de cristall, sustentades per pilastres de fosa.

El vestíbul i el celobert central és l’espai que dóna accésa l’immoble i en distribueix les diverses propietats horitzontals. S’hiaccedeix a través del vestíbul de la porta principal, espai de planta rectangular amb els terres revestits de marbre blanc i arrambadors de rajoleta ceràmica,però el que destaca especialment és un elaborat fals sostre de guix. Depassant una porta trobem el celobert central, amb l’ascensor, la caseta de fusta de la porteria i l’escala de veïns.

Destaquen especialmente els treballs de esgrafiat, ceràmica, ferro forjat, pedra esculpida, trencadís, vidre i guix.

– Font: Generalitat de Catalunya – gencat.cat – Cercador: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=41309

Q Observaciones

Núm. Registro / Catálogo: 7269-I
Disposición: Aprobación definitiva comisión urbanismo
Fecha Disposición: 26/05/2000
Publicación: BOP
Fecha publicación: 14/06/2000

Q Nota

Francesc Berenguer exercí com a arquitecte encara que no aconseguí el títol d'arquitecte. La falta de titulació fa que els seus projectesforen signats per un altre arquitecte, en aquest cas per MiquelPasqual.

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1905
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image