What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici d’un gran volum, amb sis plantes d’altura i dues façanes. La principal al carrerDiputació i la lateral al passatge Valeri Serra.

La façana principal té una certa simetria, conservada en cada nivell: A la planta baixase succeeixen una sèrie d’obertures destinades a entrades de magatzem, finestres i la porta principal d’accés als habitatges, a la primera plantas’alternen balcons i finestres; la segona, tercera i quarta planta estandominades per dos dobles tribunes, que emmarquen uns balcons centralscorreguts; la cinquena planta està configurada de manera diferent, com un pre- coronament, desplaçant els balcons correguts als extrems i en la partcentral hi ha un escut romboide amb l’any (1904), flanquejat per finestresneogòtiques dobles amb un mainell central. El coronament és esgraonat i centrat, disposant de balustrada de columnes a banda i banda.

La façana lateral, encara que dóna a un passatge estret, no per això és d’inferior concepció. Esconfigura mitjançant dos eixos verticals de balcons, culminats amb un gran arcdecorat amb un pinacle de forma vegetal, els costats estan ocupats perfinestres. La façana acaba en una espècie d’annex més baix, que segueix lamateixa línia argumental.

A les façanesdestaquen els treballs en pedra cisellada de les mènsules, llindes de lesobertures, bases dels guardapols, etc. En ferro forjat estan realitzades lesbaranes dels balcons i finestres, amb uns artístics dissenys.

Entrem al’interior per un vestíbul ricament decorat que finalitza en una porta vidriera, rematada amb un arc carpanell de marbre rosa. Passada aquesta portas’accedeix a un gran pati interior, d’on arrenca l’escala i donen lesfinestres interiors. Aquest pati disposa de llum natural gràcies a una claraboia de vidre que el cobreix .

En la decoració interior destaquen els treballs deforja dels fanals i de les baranes de l’escala. El sostre de fusta del vestíbul, els esgrafiats, la vidriera decolors i especialment el gran gerro amb un llangardaix grimpant per ell.

image