What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici en xamfràque presenta les obertures dels baixos dedicades al comerç, excepte dues entrades de veïns en els angles (actualment una). A les plantes pis les obertures estan distribuïdes entre balcons dobles i senzills, alternativament amesura que es guanya alçada. Els angles del xamfrà estan ocupats per unes tribunes circulars amb vidres, semblants a les de la Casa Francesc Farreras, del mateix mestre. El coronament de l’edifici està format per uns arcs de migpunt cecs, barana recta de pedra i pinacles.

És de destacar l’interessant treball escultòric de les mènsules, bases dels guardapols i capitells de les columnes, amb formes zoomorfes i monstruoses, així com la destacada utilització del ferro.

Els dos últims pisos són respectuoses remuntes en relació amb l’edifici originari.

El vestíbul supervivent és diàfan i profund ambarr amb a dors d’estucat al foc, portes als costats que donen als comerços i alfons l’escala, ascensor i porteria. El sostre és de guixeries pintades amb falses bigues i plafons amb motius florals.

– Font: Ajuntamentde Barcelona – Guia El Quadrat d’Or.  

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1898

Related Posts

None found

image