What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis i coberta amb terrat, construït els anys 1912–1914, pel mestre d’obres Josep Masdeu i Puigdemasa, en un estil modernista amb solucions formals senzilles, però amb resultats impactants.

La façana l’estructura en tres i quatre eixos de composició vertical. Les plantes baixa i primera tenen tres obertures cadascuna (portal de veïns al centre i de comerç als costats de la planta baixa i balcons a la primera planta), mentre que les altres tres plantes tenen quatre balcons cadascuna. El resultat és una façana simètrica amb una interessant disposició de les obertures. El tractament de la façana és molt pla del que sobresurten les lloses curvilínies dels balcons amb mènsules florals i les baranes de ferro forjat.

El parament de la façana, d’estuc vermell (excepte l’últim pis que és groc) està decorat amb elements geomètrics que emmarquen les obertures, assenyalant els nivells dels forjats i els límits de l’edifici i esgrafiats amb elements florals estilitzats a la resta.

L’edifici el corona un fals arc en forma de sanefa amb motiu floral repetitiu i al frontó disposa de dos respiradors també decorats i el finalitza un cornisa sortint amb cinc pilars.

A l’interior destaca la decoració del vestíbul amb un arrambador de ceràmica i elements esgrafiats, així com la pintura amb un jardí romàntic del sostre. L’arrambador està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El cos de l’arrambador està decorat amb fulles de vinya sobre un fons blanc. La sanefa de remat consisteix en línies sinuoses de color verd clar sobre fons taronja i granat que formen gotes; a intervals regulars estan ornades amb violetes i fulles de vinya. La peça de bordó que tanca la composició i el sòcol són de color verd clar.

Al fons del vestíbul, sota un muntant envidriat, arrenca una estreta escala amb pilar inicial de ferro colat i baranes de forja. Al llarg de les parets s’estén un arrambador estucat verd amb medallons. Les portes dels pisos són de fusta fosca amb elements de metall.

A l’interior d’un habitatge observem una porta vidriera de fusta amb sanefa de vidres de colors i roses tipus Mackintosh cisellades als quarters inferiors.

. Fonts:

. PIU- Portal d’Informació Urbanistica – Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/3336604DF3833E/–/–/pa/

. Pobles de Catalunya: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=12171

. El mosaic del meu barri – Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/mosaics/mosaic/rambla-de-poblenou-51/

Q Observacions:

Un veí em va facilitar l?entrada a casa seva i gràcies a la seva amabilitat ha estat possible fotografiar i publicar la porta vidriera modernista de l'interior.

Q Proteccions:

L'edifici està declarat Bé amb Elements d'Interès, amb el codi 2992

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1912 - 1914

Related Posts

None found

image