What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La Casa Josep Manau, també coneguda com a Casa del Notari Güell o Casa Plans , consta de  tres cossos de planta baixa, pis i golfes. La façana es composa a partir de tres eixos verticals marcats per les obertures. A l’eix central s’hi situa a la planta baixa la porta d’accés, coberta amb un arc d’inflexió, a la planta pis un balcó, i a les golfes dues finestres aparellades. Als dos eixos laterals, que trenquen la simetria, s’hi situen unes finestres a la planta baixa, una coberta per un arc de mig punt i l’altra coberta per un arc carpanell i de mesures diferents; a la planta pis s’hi situen uns balcons i a les golfes les mateixes finestres aparellades de l’eix central. L’asimetria es manifesta també a la planta primera, on un únic balcó uneix dues de les tres obertures. El remat de la façana es realitza a través d’un ampit, tot dibuixant, sobre la mateixa línia de les obertures, tres arcs de mig punt. En general tot l’estucat de la façana està acabat amb un encoixinat, i al sòcol aquest imita la pedra. Destaquen els esgrafiats amb motius florals que hi ha sobre la llinda de les balconades,  les reixes de forja de les finestres i balcons i les rajoles de ceràmica del vestíbul, així com les finestres parabòliques de la façana posterior.

A l’interior, una vegada franquejats el vestíbul i la porta, ens trovem un passadís central amb habitacions a banda i banda en les tres plantes. A la planta baixa hi ha una galeria, transversal al passadís, que dóna a un pati. Cal destacar les fusteries, amb emmarcaments de la majoria de portes formats per pilastres de fust estriat en els brancals, i entaulament a la llinda. Els paviments  hidràulics, els arrambadors ceràmics, els timpans de vidres de colors de les portes i la barana de fusta i ferro forjat de l’escala.

 

– Font: http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/015-B.htm

Q Observaciones

Actualment és la seu de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell

Q Rutas

Itinerario Modernista de Sabadell

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1913
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

image