What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

El 18 de maig de 1868, Antoni Mulet Orfila, (professor de dibuix i pintura i promotor immobiliari), va comprar als hereus del difunt noble Baltasar d’España i de Molines, propietari de la finca Can Regàs, una gran porció de terreny al barri del Farró, entre els actuals carrers Saragossa i Vallirana. Prèviament, l’ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles havia aprovat la urbanització de la zona.

El 3 de juny de 1868, Mulet va sol·licitar, a aquest ajuntament, permís per urbanitzar un passatge construint 20 casetes, 10 a cada costat a l’estil anglès, és a dir amb un petit jardí davant i un pati darrere.

Una d’aquestes cases, la del número 6, és la casa Josep Sendrós, el resultat actual de la qual va ser el producte d’una reforma sobre una casa unifamiliar que s’havia construït aproximadament 50 anys abans. El projecte el va dur a terme el mestre d’obres Eusebi Climent, el 1912, en un estil modernista molt propi d’ell.

La casa consta de planta baixa i dues plantes d’alçada, el primer pis disposa d’un balcó corregut que se sustenta per unes mènsules amb detalls clàssics. El parament, per sobre de la planta baixa, està format per falsos carreus rugosos.

Destaquen les llindes de les finestres amb relleus de motius florals i especialment el cordó d’obra revestit amb tessel·les de ceràmica esmaltada de forma rectangular de color blau i blanc. Un cordó que recorre i emmarca amb formes corbes, la planta superior i dibuixa tres petites obertures de forma semicircular, corresponents a les golfes. Aquest cordó defineix, alhora, un petit balcó també de formes corbes situat al terrat i que sobresurt del pla de façana i compta amb una barana de forja que s’adapta de manera molt harmoniosa a la curvatura del balcó. També són de destacar els reixats, reixes i baranes de ferro forjat de la planta baixa i balcó.

El vestíbul és molt senzill, amb guixeries amb relleu al sostre i el pilar d’arrencada i les baranes de l’escala de ferro colat.

. Fonts:

. El Jardí – La casa Josep Sendrós al passatge Mulet, una aposta per la construcció artesanal – Jaume de Oleza: https://diarieljardi.cat/casa-josep-sendros-passatge-mulet/

. Coses del Farró – El Passatge Mulet – Pep Arisa: https://drive.google.com/file/d/1VoPn_Z–4XNUPmtg-cAvWNH8XUXuQM11/view

. Pobles de Catalunya: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=13834

. El mosaic del meu barri: https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/mosaics/mosaic/passatge-de-mulet-6/

Q Proteccions:

El passatge i les cases han estat declarades Bé d'Interès Urbanístic (BIU)

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1912

Related Posts

None found

image