What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La casa Montserrat Comas és un edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa, entresòl i quatre plantes pis. De façana simètrica, dividida en tres parts: un cos central flanquejat per dos laterals amb tribunes que recorren longitudinalment l’edifici. El cos central es defineix per tres eixos verticals d’obertures, amb balcó corregut a la planta primera i individuals a les següents, i adopta una ornamentació de caràcter modernista de gran contenció ja que es limita a les llindes, de les obertures de la planta superior, amb temàtica vegetal i la imposta a nivell de la darrera planta que es converteix en una àmplia sanefa amb incorporació escultòrica també de temàtica vegetal. El coronament de l’edifici s’inscriu també a la línia modernista i està format per capçals que continuen les línies dels eixos d’obertures, units per barana de reixa. El parament de façana és d’estuc llis, excepte als cossos on s’insereixen les tribunes que es diferencien per la utilització de l’estuc amb especejament horitzontal.

Destaca la decoració de les esmentades llindes, el treball en ferro forjat de les baranes, reixes i tribuna del principal i el coronament curvilini. És especialment curiós el fris situat al voltant de la finestra de l’extrem esquerre de l’entresòl. El mosaic està realitzat amb tessel·les quadrades i peces retallades de ceràmica esmaltada i vidre. La decoració representa, a banda i banda de la finestra, una doble garlanda vegetal amb sis flors de colors vius, totes diferents, i dues fulles de color verd.

– Fonts:

. Portal d’informació urbanística-BCN: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/962/–/–/cp/

. El mosaic del meu barri: https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/mosaics/mosaic/la-rambla-84/

Q Proteccions:

. Edifici inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona del 1979, dins del conjunt de la Rambla, categoria C, cap. VI, fitxa 632.
. Béns amb elements d'interès (C)

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1908

Related Posts

None found

image