What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La casa Pau Martí és un edifici entre mitgeres, força representatiu d’un tipus d’arquitectura encara acadèmica però que assimila i adapta l’estètica modernista a detalls ornamentals concrets, típic del mestre d’obres Josep Graner i Prat.

De façana simètrica, on destaca la decoració de les motllures i relleus florals que envolten les obertures i les impostes i mènsules, la gran porta de fusta del portal d’accés dels veïns, les baranes de ferro colat dels balcons i el coronament amb cornisa sinuosa que recorre els dos grans arcs, amb esgrafiats, barana de pedra calada i acroteris centrals.

El portal dóna accés a un vestíbul dividit en dues parts per una cancel·la de fusta i vidre policromat. La primera part compta amb un arrambador realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu enfonsat de color blanc. L’acabament consisteix en una rajola amb el mateix relleu i color amb la part superior arrodonida. Les parets mostren esgrafiats amb motius vegetals i al sostre una gran pintura representant una dama amb un tigre domesticat. Passada la cancel·la entrem al segon tram del vestíbul, que condueix a l’escala, al sostre del qual hi ha una pintura que representa una branca d’arbre florida.

L’escala compta amb un arrambador estucat amb una franja superior esgrafiada amb motius florals estilitzats.

– Fonts:

. Pobles de Catalunya: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3548

. El mosaic del meu barri – Servei d’Arqueologia de Barcelona – Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/mosaics/mosaic/carrer-daribau-105-casa-pau-marti/

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1906

Related Posts

None found

image