What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

L’industrial Joan Rabaseda va ser el promotor que va encarregar el projecte a l’arquitecte Ferran Romeu.

Edifici de planta rectangular, l’estructura en alçat d’aquesta casa de veïns comprèn planta baixa, cinc plantes i terrat. La façana de la casa, a cavall entre el modernisme i el noucentisme, estructura les seves obertures en eixos verticals i horitzontals de ritme regular i segueix una estricta simetria. La planta baixa, íntegrament acabada amb pedra de Montjuïc de diverses textures, s’obre al carrer per mitjà d’un portal en forma d’arc escarser flanquejat per dues columnes jòniques que sostenen dos pinacles  amb volutes i relleus vegetals. Sobre la porta s’hi obre un ull de bou de vidre ornat amb una garlanda de roses i sobre el qual reposa un tríglif que sosté un gerro amb la inscripció”trevallant se fa la casa”, amb català pre-normatiu. A cada costat hi ha dos grans obertures que donen accés a les botigues de la planta baixa.Aquests portals, coronats amb un arc ondulant, contenen en als seus carcanyols les grans mènsules esculpides amb roses que sostenen les llosanes dels balcons del principal. Aquests balcons, amb llosana de pedra de perfil mixtilini, presenten una  barana de ferro forjat . La resta de balcons de l’edifici agrupen les obertures en dues parelles i llosanes semicirculars, excepte l’última planta que són individuals. La façana es presenta revestida amb esgrafiats d’inspiració floral que sorgeixen del gerro damunt del portal i que s’emmotllen als emmarcaments de pedra dels balcons.

La façana queda rematada per un coronament que conté els respiradors de la solera del terrat ique està realitzat amb maó vist i un ràfec molt pronunciat de fusta i teules. El terrat està delimitat per una barana de ferro forjat.

Traspassada la gran porta de fusta, ens trobem amb un primer vestíbul que compta amb arrambadors de ceràmica i sostre de fusta. Un cancell el separa del segon vestíbul que comunica amb el celobert, l’escala i l’ascensor.

– Font:

. Generalitat de Catalunya – Patrimoni.gencat–Arquitectura: http://invarquit.cultura.gencat.cat/ Cerca/Fitxa?index=9783&consulta= MCUyKzQzMTQ4MiU=&codi=40370 

 

Q Protecciones:

Edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local.
Protección: BCIL
Nº. Registro / Catálogo: 4040-I
Disposición: Acuerdo Pleno Ayuntamiento
Fecha Disposición: 26/05/2000
Publicación: BOP
Fecha publicación: 14/06/2000

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1912
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image