What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La casa  Sebastià Bosch i Sala és un habitatge unifamiliar aïllat. Consta de soterrani, planta baixa i pis. Assentada sobre un sòcol de carreuat. Coberta de faldons amb gran pendent. La façana té un únic balcó, sobre la porta d’accés, és de llosa sinuosa i recolzat en mènsules de ferro forjat que enllacen amb la barana. El baix del balcó està revestit amb mosaic ceràmic, amb dibuixos geomètrics amb tons ocres i marrons. Imposta esgrafiada amb motius geomètrics a les obertures de la planta baixa. L’emmarcat de les obertures del terç superior de la planta baixa i el pis presenta els mateixos esgrafiats que la imposta. Les llindes són de perfil sinuós i, igual que les jardineres que hi ha al costat de les finestres, revestits de rajola quadriculada blanca i marró. A l’aler, les entrepilastres de les mènsules estan estucades amb motius geomètrics vegetals. A la façana nord hi ha una finestra tapiada i una gran xemeneia, revestida de trencadís vermellós amb garlandes blanques.

Al seu interior hi ha una interessant col·lecció de vidrieres emplomades. A la sala d’estar veiem un singular arrambador de peces ceràmiques i trencadís amb un delicat dibuix de perfil sinuós; destaca el treball de les peces corbes i el buidatge de corones circulars. També cal destacar els paviments hidràulics.

És una obra interessant dins de la producció de Raspall ja que introdueix nous elements formals: estucs amb motius geomètrics al ràfec, jardineres a les finestres, etc. a més de fer una interessant combinació de vidrieres, ceràmica i esgrafiats amb un estil marcat propi de l’autor.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=28861

. Mi blog de art noveau:  http://isartnouveau.blogspot.com/2019/02/la-garriga-barcelona_22.html

. Blog km369:  http://km369.blogspot.com/2016/06/modernisme-estiueig-la-garriga.html

Q Agraïments:

Gràcies a l'amabilitat del Sr. Luis Comas ha estat possible fotografiar l'interior de la casa i poder realitzar i publicar aquest treball fotogràfic.

Q Protecció:

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 2343-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 19/07/2007
Publicació: DOGC
Data publicació: 18/01/2007

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1912 - 1916
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image