What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici en xamfrà, projectat per Miquel Madorell el 1900 però completament reformat i ampliat el 1908 per Josep Masdeu, que li va atorgar la seva fesomia actual. És un edifici entre mitgeres i consta de planta baixa, quatre pisos i terrat i un cos afegit de planta baixa i pis a l’androna que hi ha al carrer de Sant Medir.

A la façana del carrer de Sants, a la planta baixa, es troben tres obertures de gran alçada, ocupant el centre el portal de veïns i els laterals els locals comercials. Les portes són d’arc pla i tenen decoració de relleu a la llinda, les impostes i els brancals. El primer pis el compon un balcó corregut de pedra calada que abasta les tres obertures. A la resta de plantes hi ha tres obertures per pis, iguals a les del primer, i dos balcons per planta, un corregut on donen dues de les obertures, i un altre individual, però tots amb barana de ferro forjat. Corona la façana una gran cornisa suportada per mènsules. Per sobre de la cornisa hi ha el mur de tancament del terrat.

L’edifici resol molt bé el plec de la cantonada, definint una façana al xamfrà que es converteix en la principal, articulada amb dues grans pilastres anellades amb capitells florals a la planta baixa i al segon i quart pis, que fan de frontissa. L’element central d’aquesta façana és la tribuna, tancada amb vidrieres modernistes amb motius florals, que fa de balcó del segon pis. Al tercer i quart pis hi ha un balcó de ferro forjat.

A la façana del carrer de Sant Medir compta amb dues obertures a la planta baixa, amb la mateixa forma que les de les altres façanes. Al primer pis hi ha un balcó corregut de pedra amb motius calats, igual que a la façana de Sants, però amb quatre obertures, una d’elles geminada. A la resta de pisos es repeteixen les obertures del primer, però aquestes donen a balcons individuals de ferro forjat; els dels extrems tenen vol i els centrals no. La coronació és igual que a la resta de l’edifici. El petit cos afegit a l’androna té tres obertures amb llinda a la planta baixa i dues finestres ovalades a la segona. Destaquen les baranes de ferro forjat.

El parament està decorat amb una sèrie de línies horitzontals que recorren les tres façanes i donen unitat al conjunt.

A la pàgina annexa es detalla el vestíbul i l’escala.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/42488

. Pobles de Catalunya: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=8908

Q Proteccions:

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 7247-I
Disposició: Acordo Ple Ajuntament
Data Disposició: 21/07/2000
Data publicació: 14/08/2000

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1900 - 1908
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

image