What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Els germans Francesc, Joaquim i Lluís Cairó i Gurri van encarregar el projecte de construir els edificis a l’arquitecte Domènec Boada.

El conjunt d’edificis molt homogenis, construïts entre mitgeres, destinats al lloguer d’habitatges. Consten de planta baixa i cinc pisos, amb terrat transitable.

la concepció estilística de les façanes és molt unitària. Els edificis núm. 4 i 10 compten amb dos balcons per planta, excepte la segona planta, que combina balcó i finestra. Els núm. 6 i 8 compten amb quatre obertures unides per un únic balcó a la primera planta, mentre que a la resta combina dos balcons al centre amb dues finestres a cada costat. Els edificis núm. 6 i 8 estan encapçalats per un coronament central de volutes amb motius florals i dos dracs alats de perfils confrontats.

Pel que fa als detalls decoratius de la façana, cal destacar les finestres bífores de la planta baixa, amb ampit ondulat amb decoracions “coup de fouet” i baranes de forja. La columna central està coronada per un capitell decorat amb motius foliacis. Per sobre, tot el conjunt té una testera amb grans motius de fulles i vegetals, no florals. Els balcons dels quatre edificis presenten planta lobulada, més o menys llarga segons que disposi d’una o dues obertures. Tots ells estan coronats per una llinda profusament decorada amb motius vegetals, encara que de diferents mides, depenent de si es troben sobre una finestra o un balcó. Les portes dels números 6 i 8 estan emmarcades en fusta creant quatre espais de vidre amb reixes de ferro. Els marcs tenen formes sinuoses i al tram central i superior hi ha motius decoratius vegetals. Unes sanefes verticals esgrafiades separen cada edifici.

Els vestíbuls estan profusament decorats i difereixen lleugerament entre ells, segons detall explicatiu de cadascun.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=42530

. Arquitectura Modernista en Catalunya – R. Lacuesta – A. González – Editorial GG

. Joies del Modernisme Català – Espais interiors – Isabel Fabregat – Editorial : Enciclopèdia Catalana

Q Proteccions:

Conjunt d'edificis catalogats com a Bé Cultural d'Interès Local
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 7309-I
Disposició: Acordo Ple Ajuntament
Data Disposició: 26/05/2000
Publicació: BOP
Data publicació: 14/02/2000

image