What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Al carrer Ametller o de la Llet hi ha un conjunt de casetes entre mitgeres de planta i pis, que són un bell exemple del modernisme popular a través del qual els mestres d’obres locals deixaven volar la imaginació sense prejudicis acadèmics.

Totes tres cases estan construïdes pel prolífic mestre d’obres hospitalenc Mariano Tomàs i Barba, l’any 1914.

. Número 29:

Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa i planta pis, amb coberta plana i jardí al darrere.

Façana amb una composició simètrica. Amb porta i finestra a la planta baixa i dues obertures a planta pis que donen a un balcó corregut. Culmina la casa un ràfec amb molta volada.

Destaquen les formes de les seves quatre obertures dins d’uns arcs parabòlics ornamentats amb trencadís de ceràmica esmaltada, combinant els colors blanc i blau. També és destacable el treball de forja de la reixa de la finestra i la barana del balcó.

. Número 31:

Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa i planta pis, amb coberta plana i jardí al darrere.

Façana amb una composició que es repeteix a les dues plantes. Basada en la simetria de les obertures, porta i finestra en planta baixa i finestra i balcó en planta pis. Culmina la casa una cornisa amb tres pilars.

Destaquen els elements ornamentals de les llindes de les obertures, a base de rajoles de diversos colors i dibuixos, col·locats de forma esglaonada, així com els respiradors romboïdals de ceràmica vidrada verda i la reixa i barana de ferro forjat.

. Número 33:

Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa i planta pis, amb coberta plana i jardí al darrere.

Façana amb una composició senzilla, que es repeteix a les dues plantes: porta i finestra a planta baixa i finestra i balcó a planta pis.

Destaca la vistositat del seu cromatisme i la forma dels seus ornaments. Especialment al primer pis amb les obertures emmarcades de trencadís amb una flor de ceràmica esmaltada verda a cada cantonada, els respiradors, la reixa i barana i especialment el coronament de la casa amb una forma ondulada simètrica, amb un frontó semicircular al centre, tot això de trencadís blanc i blau, amb unes rajoles a l’interior, formant un rombe amb motius florals esquematitzats.

– Fonts:

. EPSEB – Ecola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – Proyecto fin de carrera Arquitectura Técnica de Antonio Pintado Liste y Javier Diz Campos (mayo 2007): https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6902

. Pobles de Catalunya – El carrer de la llet: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=167

Q Proteccions:

El conjunt d'edificacions del carrer Ametller estan incloses a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya – IPAC.

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1914
 • IPAC Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña

Related Posts

None found

image