What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Cases adossades en una única parcel·la, amb pati al darrere, amb sortida al carrer Sant Ferran, d’autor desconegut. Consten de planta baixa i planta pis, amb una composició segons eixos verticals. A la planta baixa hi ha la porta d’accés i un finestral amb reixa per a cadascun dels habitatges. Pel que fa a la planta pis, les dues obertures de cada habitatge estan unides mitjançant balcons correguts. Les obertures estan emmarcades per llindes planes, flanquejades per mènsules sobre les quals apareixen motius escultòrics a base de garlandes florals de disseny modernista. La construcció es corona amb una potent cornisa, recolzada en mènsules que continuen la verticalitat de les obertures, situant al mig òculs ornats corresponents a la ventilació de la coberta a la catalana. La barana, avui massissa, possiblement era una balustrada en origen.

. Font:

. Portal d’Informació Urbanística: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2895/–/–/cp/

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1915

Related Posts

None found

image