What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Les cases Josefa Jurnet són dos edificis bessons i confrontants, promoguts per Josefa Jurnet i Llampallas, vídua d’Albiñana i realitzats el 1897 per Francesc Berenguer i Mestres, que per la seva manca de títol d’arquitecte segurament va signar els plànols l’arquitecte Miquel Pascual i Tintorer, encara que el més probable és que els dissenyessin en col·laboració.

Consten de planta baixa i cinc pisos, altura habitual a l’eixample barceloní. La planta baixa disposa del portal de veïns al centre i una obertura a cada costat destinades al comerç. Les plantes compten amb quatre obertures per pis, diferents a cada nivell: El primer pis amb balcó corregut, el segon també amb balcó corregut, però amb eixamplament central de la llosa; al tercer els balcons són individuals; el quart té un balcó doble al centre i una finestra a cada costat i el cinquè i darrer pis, dos balcons individuals centrals i una finestra amb ampit a cada costat. Aquesta distribució asimètrica en les formes és molt pròpia de Berenguer. Culmina l’edifici una cornisa sortint amb mènsules, que suporta els murets i les baranes del terrat transitable.

Destaquen les grans portes de fusta, les baranes i reixes de fosa i ferro forjat respectivament, a més de les mènsules de pedra esculpida, els esgrafiats amb motius vegetals estilitzats i el fris superior i la cornisa decorats amb motius vegetals amb relleu.

Els vestíbuls es detallen a la pàgina annexa.

. Fonts:

. Francesc Berenguer i Mestres – Treball de fi de grau d’Història de l’Art- Ignasi Badia i Nogués (juliol de 2021): https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/183560/1/BADIA_NOGU%C3%89S.pdf

. Arquitectura Modernista – Valentí Pons Toujose: https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/barcelona/tots/cases-josefa-jurnet-vda-albinyana

image