What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Les Cases Josefa Villanueva están construïdes en dues finques, sobre laparcel·la en forma de xamfrà, a la confluència dels carrers Roger de Llúria iValència. Es tracta de dues cases entre mitgeres afrontades als doscarrers i amb els accessos en els angles del xamfrà que les uneix.

De planta quadrangular aixamfranada, ambdues cases presenten la mateixaestructura en alçat que comprèn planta baixa, principal, quatre plantes pis i terrat. Les duescases es presenten unides per una mateixa façana correguda en tres plans ques’adapta al xamfrà de la finca. Les línies eminentment horitzontals quedefineixen aquesta façana es veien trencades per la presència, en ambduescantonades, d’unes potents galeries coronades per un templet que depassava la cornisadels edificis. Tanmateix, l’eix de tribunes orientat al carrer de València vaser desmuntat uns anys després de la construcció de l’edifici i només perviu latribuna orientada a Roger de Llúria. Així doncs, el projecte arquitectònicd’aquestes cases partia d’una simetria absoluta que és perceptible, fins i tot,en les plantes que distribueixen els espais interiors de les finques.

Pel que fa les façanes, reposen sobre un basament de pedra de Montjuïc queabraça tota la planta baixa. Aquest nivell, amb les obertures destinades abotigues, amb arcs rebaixats motllurats i els portals d’accés alshabitatges, que s’obren als angles de la finca, compten també amb arcs rebaixatsornats escultòricament i flanquejats per columnes de fust i capitell florals imènsules florals amb les inicials de la propietat. Els murs superiors de lafaçana es presenten revestits amb estucs que imiten carreus regulars de pedradesbastada. Les obertures, en canvi, es presenten emmarcades amb muntants illindes de pedra profusament ornamentades amb relleus vegetals i florals. Totsels balcons es presenten tancats amb baranes bombades de forja amb motiusflorals. Les llindes dels balcons de la darrera planta, profusamentornamentades, serveixen de basament per a la barana de pedra del terrat esculpidaamb sinuositats i flors.

L’element més destacable és la tribuna de pedra artificial a l’angle delxamfrà, consistent en un grup d’amplis balcons units mitjançant sis fines columnes,de capitell vegetal, que sostenen els arcs polilobulars, fins el coronament enforma de templet, cúpula bulbosa i estilitzada agulla. A banda i banda siconstruïren unes tribunes menors de ferro, fusta i vidres de colors.

Els vestíbuls presenten el terra i els arrambadors de marbre. En aquestsarrambadors hi ha decoracions vegetals gravades i sobre el ondulant una sanefa esgrafiada. L’elementmés destacat dels vestíbuls son les escòcies de guix, en l’unió de la paret ambel sostre, decorades amb lliris i flors silvestres.

– Fonts: Generalitat de Catalunya – gencat.cat – Arquitectura: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=40460

. Ajuntament de Barcelona – Cercador Patrimoni Arquitectònic: http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=1570&id.districte=02

. Fotografies antigues: RevistaArquitectura y Construcción – Núm. 131 – Agost 1907

. Fotografia templet des del terrat:  Generalitat de Catalunya – gencat.cat –Arquitectura: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=40460  –  EloiCastells (2012)

Q Observaciones

- La tribuna orientada al carrer de València es va desmuntar cap a la dècada de 1930.

- En els anys 2009 i 2010 es procedir a la restauració de la façana de la finca orientada al carrer Roger de Llúria.

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1904 - 1909
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image