What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Les cases Josep Rosés són dos edificis idèntics, construïts entre mitgeres, de planta baixa i cinc plantes pis, amb façanes simètriques. Al centre de la planta baixa està situat el portal de veïns i a cada costat un comerç. El primer pis presenta tres obertures amb balcó corregut. Les quatre plantes restants disposen de balcó individual a cada extrem i una finestra al centre amb ampit esculpit. La cornisa és recta, amb mènsules que la suporten.

Cal destacar, als paraments, els falsos carreus amb un original disseny en relleu, les llindes de les obertures dels balcons, els ampits de les finestres i les baranes de ferro forjat.

Els vestíbuls estan profusament decorats, especialment amb esgrafiats florals, que es detallen a cadascuna de les cases.

image