What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici amb un úsinicialment industrial, construït en cantonada i amb una llarga façana al’avinguda Vilanova. A les façanes, la pedra i el maó vist es combinen ambelements de ferro que accentuen alguns elements constructius i fan que l’obraadquireixi el caràcter brutalista propi de l’arquitectura de Falqués. Latipologia i l’ús de l’edifici ajuden que l’autor pugui donar-li unescaracterístiques singulars.

El cos principal,col·locat a la cantonada i que acull el vestíbul i els habitatges delsencarregats de la central, és més alt que la nau industrial que acollia lesinstal·lacions industrials pròpiament dites. Al cos de cantonada destaca laporta principal, situada al vèrtex per accentuar la seva singularitat, formadad’elements de pedra i ceràmica vidriada i des d’ella s’accedeix a un singularvestíbul de planta circular. De la resta de la façana destaquen els elementsornamentals de maó vist. S’ha d’esmentar que la façana tenia inicialment uncoronament  encara més vistós quel’actual, que l’ha perdut amb el temps. També s’ha d’esmentar la llarga nau queacollia la maquinària productora d’electricitat mitjançant vapor d’aigua (hemd’esmentar que a perdut la interessant xemeneia de l’edifici originaldemolida el 1961) i que és l’indret on ara hi ha instal·lades les oficinesdesprés de la rehabilitació on es poden veure encara alguns dels elementsoriginals (el pont grua, el quadre de comandament), així com els elementsvistos de l’estructura.

– Font: Patrimoni arquitectònic – Ajuntament de Barcelona 

Q Protecciones:

Protección: BCIL
Nº. Registro / Catálogo: 4156-I
Disposición: Acuerdo Pleno Ayuntamiento
Fecha Disposición: 26/05/2000
Publicación: BOP
Fecha publicación: 14/06/2000


Q Observaciones:

El projecte de la reconversió en Oficines (1977-1980) del qual és autor Antoni Torra i la direcció d'obra va a càrrec de Joan Miquel Sanz, qui compten amb Antoni Lozoya com a arquitecte assessor. Del disseny interior s'encarrega Pere Fochs.
Aquestes obres són exemple de rehabilitació d'un edifici antic respectant el disseny original.

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1896 - 1897
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image