What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Pau Robert i Rabadà, exalcalde, president de la Societat de Treballadors Agrícoles, diputat provincial i de la Mancomunitat i sent president de la secció de vinicultura del Sindicat Agrícola de Vila-rodona, va promocionar la construcció del celler cooperatiu, encarregant a Rubió i Bellver, arquitecte de la Diputació de Barcelona, la realització d’un projecte de celler. Rubió i Bellver, a causa del seu càrrec oficial, va cedir el projecte a Cèsar Martinell, que va mantenir les línies generals. El celler va ser inaugurat el 1919. Un any després, el mateix Martinell va ampliar el celler amb un magatzem.

Edifici aïllat, de grans proporcions, format per diferents naus de planta rectangular i cobertes a dos vessants. Per fer-ne el cos principal es va aprofitar el material d’una nau de l’antiga fàbrica d’estampats de la Serra, adquirida pel Sindicat, sobretot les encavallades de fusta de melis. Aquest fet va condicionar les mides i estructura de la nau, construïda a peu de carretera.

La façana principal presenta una estructura simètrica formada per un cos central, de composició vertical, i un cos disposat horitzontalment a banda i banda. Al cos central hi ha una gran portada d’arc de mig punt delimitada per peces de maó on s’obre, a la planta inferior, la porta d’accés, d’arc rebaixat, sobre la qual hi ha un conjunt de cinc finestres estretes amb acabat triangular. Aquest nucli central, més elevat, acaba en un frontó també triangular. Els cossos laterals estan dividits verticalment per pilastres de maó, cadascuna de les quals es correspon a una encavallada. Hi ha cinc finestres a banda i banda, d’arc rebaixat, resseguides per totxo i amb decoració de ceràmica. El conjunt es corona amb un original ràfec, construït per revoltons que es recolzen en mènsules que coronen les pilastres; tot està fet de maó. Els paraments són arrebossats. Les façanes laterals, arrebossades, només estan decorades per una línia de finestres similars a les de la façana principal, encara que més esveltes.

A més de la decoració realitzada amb maó vist, destaquen els panells de ceràmica dels laterals de la gran portada, amb l’escut de la cooperativa i l’any de finalització de les obres, així com un fanal modernista de ferro forjat en forma de cep, col·locat a dalt de l’arc central de mig punt i unes gàrgoles als laterals.

– Fonts:

. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/2487

. Festa Catalunya: https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-12093-cat-celler_cooperatiu_de_vila_rodona_.htm

. Diputació de Tarragona – Mapa de recursos culturals: https://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/vila-rodona/celler-de-la-cooperativa-agricola-de-vila-rodona

. Fotografia de Pau Robert i Rabadà- Mancomunitat de Catalunya:  https://www.diputatsmancomunitat.cat/els-diputats/robert-i-rabada-pau/

Q Proteccions:

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 3454-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 10/12/2003
Data publicació: 10/02/2004

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1918 - 1919
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image