What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Els magatzems són obra de Josep Graner i va ser un encàrrec de l’empresari Ignasi Coll Portabella, gerent de la Compañía de Cerillas y Fósforos i client habitual del mestre d’obres. Estan formats per quatre naus de planta baixa i coberta a dues aigües, disposades en paral·lel, encara que a l’origen n’hi havia cinc. S’estructuren amb l’obertura de la porta central flanquejada per dues finestres i òcul situat per sobre de l’accés.

Destaca la façana per la qualitat de la decoració, que incorpora un repertori d’elements típics de l’arquitectura modernista: el predomini de la línia corba en el coronament, l’ús de temes d’inspiració vegetal i l’ús ornamental del maó vist vermell combinat amb estuc als brancals i a l’òcul. Cal destacar les palmetes desproporcionades que separen les naus, recurs utilitzat per Graner en molts dels coronaments de les seves obres.

L’any 1927 van ser adquirits aquests magatzems per Manufacturas Serra-Balet, S.A.

. Fonts:

. El Llegat fabril al nucli antic de Barcelona – Jaume Artigues, Francesc Caballé i Mercè Tatjer – MUHBA Documents 6 – Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/llegatfabril.pdf
. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/42803
. Catàleg de Patrimoni. Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/589/–/–/cp/
. Pobles de Catalunya: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1255
. Modernisme (vptmod): http://vptmod.blogspot.com.es/2010/09/barcelona-ortigosa-10-12.html

Q Proteccions:

Edifici inclós en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1904 - 1905
 • IPAC Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña

Related Posts

None found

image