What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La torre Josep Viladomiu o la torre de l’amo de Viladomiu Vell es va acabar de construir el 1910. Com a totes les colònies fabrils la Torre es construïa com a residència dels propietaris de la fàbrica i la colònia, dels amos. Es tractava habitualment d’edificis monumentals, d’estils historicistes o modernistes, que esdevenien símbol del poder social i econòmic dels senyors. Els primers passos per a la construcció de la fàbrica de Viladomiu Vell es van realitzar el 2 de maig de 1868, quan Tomàs Viladomiu i Bertran va comprar una peça de terra, anomenada la Plana de Sant Marc, al costat del riu Llobregat i amb els seus fills, Josep, Jacint i Marc Viladomiu i Montañà van construir la fàbrica tèxtil. Inicialment, al segon pis de la fàbrica es van construir habitatges per als treballadors i també per al senyor Viladomiu, que va viure fins al 1878.

La construcció de la torre s’atribueix a l’arquitecte Roc Cot i Cot, que va dissenyar-la en estil modernista amb alguns detalls en altres estils.

Es tracta d’una torre senyorial aïllada, de planta rectangular formada per quatre cossos distribuïts de manera que conformen un pati interior, els quatre organitzats en alçat en planta baixa, dos pisos i golfes, i amb unes cobertes de teules formant dos vessants amb les crestes en paral·lel a cadascun dels quatre costats. Al cos d’edifici afrontat al carrer de Puig Llançada s’adossa una torre que sobresurt de la resta de construccions, coberta amb teules a quatre vessants, que atorga al conjunt el caràcter de torre senyorial.

Cada façana té un tractament diferent pel que fa a la tipologia i disposició de les obertures, totes emmarcades per obra de maó vist, que destaquen dels murs blancs realitzats amb un paredat comú revestit per un arrebossat senzill, excepte la planta baixa on el revestiment imita un maçoneria de grans carreus disposats de forma irregular. La façana principal, orientada a ponent, compta a banda i banda de l’entrada sengles atris formats per tres arcs apuntats en cantonera, damunt dels quals es disposa una terrassa plana transitable i amb baranes de senzills balustres d’obra de maó vist. Dos dels arcs inferiors arrenquen d’un pilar d’obra vista realitzat seguint una estructura helicoïdal.

El cos de llevant, té una entrada secundària amb una escala exterior d’un sol tram, adossada a la torre, amb barana d’obra de maó, que condueix al primer pis on hi ha una tribuna-mirador singular, realitzada amb obra de maó, de base hexagonal, amb quatre columnes ceràmiques de color verd i capitells florals del mateix material, que suporten uns falsos arcs esglaonats sobre els quals s’organitza una terrassa descoberta amb barana d’obra vista. Aquesta entrada condueix a la torre que al seu interior hi ha una gran escala que comunica amb els diferents pisos de la casa.

La façana del sud, que dóna a un carrer lateral, disposa d’una altra entrada amb un cos central amb un gran arc ogival a la primera planta i el coronament triangular amb decoració esglaonada. El cos del nord és més compacte i està enfrontat a un gran jardí.

El revestiment de totes les cantoneres imita grans carreus escairats que atorguen al conjunt un caràcter de castell medieval. Els diferents nivells dels cossos estan coberts per una teulada a dues aigües o quatre vessants a la torre. La decoració centrada principalment a les cornises i finestres dóna un aire totalment romàntic al conjunt.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/3325

. Mapes de Patrimoni Cultural – Diputació de Barcelona: https://patrimonicultural.diba.cat/element/torre-de-lamo-de-viladomiu-vell

. Foto aèria: Google Earth

Q Observacions:

L'estat actual de la torre (2024) és de total abandó i nul manteniment, per la qual cosa preocupa el seu futur.

Q Proteccions:

Edifici inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català per al municipi de Gironella (Berguedà). (IPAC 3325)

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1910
 • IPAC Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña

Related Posts

None found

image