What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici construït per a Ròmul Bosch i Alsina, metge, industrial i polític que va presidir molts anys el port de Barcelona i va ser elegit alcalde de la ciutat. És una bona mostra de l’estil historicista dels Bassegoda, en aquest cas ple de referències neogòtiques.

La Casa Bosch Alsina és un edifici d’habitatges entre mitgeres de planta rectangular aixamfranada que consta de soterrani, planta baixa i quatre plantes pis. El principal accés, flanquejat per dos locals comercials, es troba al punt de gir de la façana. Aquesta entrada única des del carrer dóna pas a una zona de vestíbul que conté l’escala comunitària d’accés als immobles superiors.

Aquest edifici a cantonada té dues façanes similars, la de la Ronda Sant Pere i la corresponent al xamfrà de la poma que afronta a la plaça Catalunya. L’aresta de trobada de les dues façanes es resol amb un mòdul de gir que conté una línia vertical d’obertura. Aquesta s’inicia a la planta baixa amb l’accés principal i s’acaba a la rematada de l’edifici amb un gran medalló flanquejat per dos pinacles d’estil neogòtic.

La façana de la ronda té una composició d’obertures força regular en quatre eixos verticals. Aquests eixos s’inicien a la planta baixa amb portals de llinda conopial i estan rematats al capdamunt per pinacles. La primera planta disposa d´un balcó corregut de barana metàl·lica. Els altres pisos disposen d’uns balcons individuals de poc vol amb l’excepció de dos balcons correguts que aparellen les dues balconeres centrals. En aquesta façana els emmarcats són rectes amb motllurat i decoracions goticitzants.

El parament de la façana està fet amb un revestiment que dibuixa carreus texturats que contrasten amb els carreus llisos de la planta baixa.

Les altres façanes mantenen la composició en eixos verticals però són més variades, ja que introdueixen de forma aleatòria diferents variants del repertori gòtic: finestres coronelles, d’arc conopial i polilobulades, geminades o amb motllura recta.

El perímetre de coronament de la façana està molt adornat amb arcuacions volades sobre mènsules de pedra que integren uns forats circulars de ventilació del terrat.

La coberta és plana amb terrat de la qual surt un àtic prudencialment retirat de la façana.

Artísticament cal destacar l’acurada execució dels detalls esculpits en pedra com els escuts i les arquivoltes que emmarquen el portal d’entrada o els múltiples bustos presents a la façana.

L’interior del vestíbul conserva els elements originals, com la porta de fusta amb ferratges artístics, les reixes, els revestiments amb sanefes de formes geomètriques i el fanal metàl·lic obra de José Closa i Joan Costa.

Passada la zona de vestíbul, l’escala comunitària s’integra amb el celobert formant un espai vertical que magnifica les dimensions interiors.

L’edifici és historicista, tenint en compte l’estricte respecte a les diferents influències estilístiques dels elements arquitectònics i el seu adorn.

És remarcable la tribuna del xamfrà, al nivell del pis principal, d’estructura metàl·lica, tanca de vidre i llosa de pedra, reanalitzada pel forjador Joan Rosell. Disposa de mènsules de ferro forjat amb finals de cap de drac de ferro colat. Aquestes mènsules, metàl·liques, fan de reforç estructural a altres mènsules de pedra, seguint influències de Viollet-le-Duc.

El 1917 es va instal·lar un ascensor amb cabina de caoba, que en posteriors restauracions s’ha conservat.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=41289

. Joies del Modernisme Català – Espais interiors – Casa Bosch Alsina, de Cristina Yúfera – Editorial Enciclopèdia Catalana.

. La Barcelona de antes: http://labarcelonadeantes.com/casa-bosch-alsina.html

. Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%B2mul_Bosch_i_Alsina

Q Proteccions:

Casa inclosa a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1891-1892
 • IPAC Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña

Related Posts

None found

image