What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

La Casa Francesc Farreras, també coneguda com a Casa Iglesias (nom del següent propietari). L’any 1899 Francesc Farreras va encarregar la construcció de l’edifici d’habitatges per a lloguer a l’arquitecte Antoni Millàs i Figuerola, que va fer altres obres per al mateix propietari, encara que els plànols de l’edifici estan signats per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Desconeixem el motiu d’aquest fet.

Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb una estructura en alçat que comprèn semi-soterrani, entresòl, principal i tres plantes pis, tot cobert per un terrat pla transitable. L’accés principal dóna pas a una zona de vestíbul i a un celobert central rectangular on hi ha l’escala de veïns, la garita de porteria i l’ascensor.

La façana, feta amb parament petri, s’estructura en cinc eixos verticals de ritme regular, formant una composició axial al voltant de l’accés principal. Igualment està dividida en tres trams horitzontals. El primer tram comprèn la planta baixa, amb el semi-soterrani i l’entresòl, separat del tram central pel voladís d’un balcó corregut i dues tribunes. El següent tram, el central, comprèn la planta principal (primer pis) i les dues següents. Un darrer tram, separat del central per una imposta motllurada, està format per la planta quarta, l’espai de la cambra d’aire i la barana del terrat.

La planta baixa disposa d’un portal central d’accés, envoltat per dues petites obertures a banda i banda, que permeten accedir als semi-soterranis, i balcons amb ampits i barana de pedra al nivell de l’entresòl. El tram central es caracteritza per la geometria que es crea a partir de les dues tribunes laterals de la planta principal, unides per un llarg balcó corregut, i per la tribuna situada al centre de la segona planta. La part superior de les tres tribunes fan de llosa als balcons superiors, amb baranes de pedra d’una elaborada decoració. La resta de balcons d’aquest tram presenten llosa semicircular o trilobulada, totes tancades per treballades baranes de ferro forjat. Al tram superior, l’espai de la cambra d’aire és evidenciat per uns òculs situats sobre els balcons, donant pas a la balustrada del terrat. Els balcons dels extrems i el central del terrat estan coronats per uns arcs conopials i pinacles.

Cal destacar les decoració de la façana basada en una fauna molt diversa com: dracs, a les llindes de les obertures de la primera planta; paons, sota la tribuna central; simis a l’ampit de les obertures de la quarta planta; óssos, traient el cap als pinacles, així com una mena de màscares vegetals amb forma humana, als laterals dels arcs conopials. També és notable el treball de forja de les reixes dels baixos i les baranes dels balcons.

– A la pàgina annexa es pot veure l’interior del vestíbul i les escales.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/41187

. Joies del Modernisme Català – Espais interiors – Editorial : Enciclopèdia Catalana, SAU – Casa Francesc Farreras per Fàtima López.

. Plànol i firmes: Permís d’Obras a Francesc Farreras (promotor) – Ajuntament de Barcelona – Any 1899

. Fotografia antiga: Arquitectura y Construcción – nº 74 – 23 de març de 1900 – Biblioteca Nacional de España: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004913927&search=&lang=ca

Q Observacions:

El 1913 Josep M. Jujol va dissenyar l'ascensor modernista i els pilars d'arrencada de les escales, per a Josep Maria Iglesias i Òdena, el nou propietari

Q Proteccions:

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 7556-I
Disposició: Acordo Ple Ajuntament
Data Disposició: 26/05/2000
Data publicació: 14/06/2000

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1899 - 1900
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

image