What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Edifici d’habitatges entre mitgeres, format per planta baixa i cinc plantes pis. Presenta una composició ordenada d’obertures i amb alguns elements ornamentals amb motius vegetals sobre els arcs carpanells dels balcons i mixtilini sobre la porta principal.

La composició de les façanes s’organitza en eixos verticals amb balcons amb arc carpanell i llosa de pedra, amb voladís que es redueix en alçada. Tots els balcons tenen barana de ferro, però amb diferent formalització a planta primera. A la segona planta apareix un balcó corregut sobresortint a l’eix central. Alhora, presenta elements que reforcen la composició horitzontal, com poden ser la cornisa i el fris i les impostes amb motllures a les plantes primera i cinquena.

La planta baixa es compon de portals situats als eixos verticals dels balcons. El portal principal, que coincideix amb la posició de l’escala de veïns, presenta un arc mixtilini de tres centres amb motllures i motius vegetals.

El tractament de la superfície de la façana és d’estuc llis, excepte el frontó de l’últim pis, amb esgrafiat floral repetitiu, els respiradors emmarcats amb motius florals i de la planta baixa amb un especejament en franges horitzontals.

A la pàgina annexa es pot accedir al vestíbul i escala.

– Font:

. Portal d’informació urbanística BCN: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/1187/–/–/cp/

Q Proteccions:

Nivell de protecció: Béns amb elements d'interès(C)
Inclòs al catàleg de Patrimoni Arquitectònic Historico-artístic de la ciutat de Barcelona: C, VI, tipus II, fitxa núm. 745, corresponent al conjunt Plaça Sant Josep Oriol.

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1903
 • Patrimonio Històrico-Artístico

Related Posts

image