What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Petit edifici de planta baixa i planta pis, amb coberta plana, entre mitgeres i amb un ampli repertori decoratiu representatiu de la llibertat creativa que el modernisme representa. S’ha de destacar tot el conjunt de la  façana a la qual, tot i les seves reduïdes dimensions, s’agrupen un bon nombre de singularitats: la solució del sòcol amb acabat ceràmic; els arcs de ferradura de planta baixa; la solució del balcó amb la barana de ferro forjat i llosa metàl·lica; les solucions dels esgrafiat stant a la planta baixa, amb petits detalls, com a la planta pis, totalment decorat; el coronament superior de les llindes de les obertures, etc. 

La casa, encarregada per una de les filles de l’editor Gustau Gili, fou construïda quan el modernisme era ja un moviment qüestionat i en les seves acaballes. Tanmateix, el  fet detractar-se d’una obra menor va permetre al seu  autoresplaiar-se en filigranes decoratives a la recerca d’unambient  exòtic.

– Fonts: . Patrimoni Arquitectònics – Ajuntament de Barcelona –  http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=3067&id.districte=03
. Blog Arquitectura Orientalista a Barcelona d’Oriol Pascual –  http://orientabarcelona.blogspot.com.es/2013/07/casa-montserrat-gili.html

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1916
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image