What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Pere Salisachs,industrial barceloní, suposadament vaencarregar el projecte a l’arquitecte Salvador Viñals iSabaté, encara que l’execució semblaser que la va realitzar el seugermanastre, també arquitecte, Melcior Viñalsi Muñoz.

Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa iquatre plantes pis, acabat en terrat. Està edificat en una parcel·la llarga iestreta. La façana és simètrica, amb tres eixos que contenen les obertures i laseva composició se centra en una tribuna de pedra situada al pis principal. Elsbalcons d’aquesta planta tenen una barana de pedra, mentre que la resta tenenbaranes de ferro molt ornamentades amb motius vegetals. El pla de façana és depedra amb un tractament llis a la planta baixa i formant encoixinatsa la resta. La tradicional composició en tres franges queda coronada en aquestcas pel potent ràfec que té la cara inferior revestida amb rajoles ceràmiques.A la planta baixa la porta d’entrada està col·locada tocant la mitgera. Ésd’arc de mig punt i el guardapols s’enllaça amb el dels altres dos arcs de laplanta baixa. Aquest guardapols és d’inspiració rococó i té esculpides la carad’un home i una dona, que la tradició popularatribueix al retrat idealitzatdel matrimoni Salisachs i està coronat amb lesinicials P i S, corresponents al nom i cognomdel propietari. Les altres duesobertures estan coronadesamb un bust femenírepresentant a la medusa mitològica i amb un centre vegetal, respectivament.

La porta d’entrada es de fusta treballada y reixa a la partsuperior.  A l’interior trobem uninteressant vestíbul resolt mitjançant una successió de trams voltats i moltdecorats amb relleus de guix, pintures murals i esgrafiats.  El paviment és de mosaic romà dividit en tres trams, obrade Lluís Brú i al sostre observem una pintura al·legòrica a les arts plàstiques: Arquitectura, Pintura i Escultura, firmada per García de la Casa Saumell i Vilaró. L’escalaté uns arrambadors estucats al foc, esgrafiats verds amb motius vegetals i els replansdisposen d’una magnífica barana de ferro forjat amb motius florals i vegetals ambtiges en forma “cop de fuet”. A l’escalali donen llum unsgrans finestrals devidres de colors vius emplomats,amb motius floralsi vegetals, quedonen la sensació de treure elcap a un jardí eternament florit. El celoberttambé col·labora en la il·luminacióde l’escala i està decorat amb esgrafiatsde color verd, en joc amb l’escala.

– Fonts:
. Texte:
Ajuntament de Barcelona – Patrimoni Arquitectònic
. Plànol: ArquitecturaModernista de Cataluña de R.Lacuesta i A. González – Editorial GG

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1904 - 1906
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

image