What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Les cases Salvador Andreu promogudes per Salvador Andreu i Grau (Dr. Andreu) i realitzades pel mestre d’obres Sebastià Gelabert i Serra, en estil modernista el 1902.

Disposen d’una façana principal al carrer Gran de Gràcia des d’on hi ha l’accés principal i una façana secundària al carrer Travessera de Gràcia.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular, amb una estructura en alçat que comprèn planta baixa, quatre plantes pis i àtic, tot cobert per un terrat transitable. Les façanes estructuren la composició amb eixos d’obertures verticals de ritme regular on destaquen les tres tribunes de la façana principal.

La planta baixa s’obre al carrer per mitjà d’un gran nombre d’obertures destinades al comerç, on només el gran portal situat sota la tribuna central permet accedir als habitatges. El parament de les dues façanes està recobert d’un colorit esgrafiat de temàtica vegetal de color verd amb fons ocre.

Els elements més destacats de la façana d’aquest edifici són les tres tribunes encarades al carrer Gran de Gràcia que ocupen les quatre plantes pis. La central és la més ampla, de planta rectangular a diferència de la situada al final de la façana, que presenta una planta poligonal, totes dues estructurades a partir de la superposició de pisos de pilars estriats de fosa. Però la més prominent és la situada a la cantonada dels carrers Gran de Gràcia i Travessera de Gràcia. Es tracta d’una tribuna de cos cilíndric estructurada en ferro i coronada per una cúpula coberta d’escates vidrades policromes. Totes tres presenten un tancament de vitrall emplomat, amb sanefa superior policroma i temàtica floral. Destaca la cartel·la de pedra amb decoració vegetal que decora i sustenta la tribuna al primer pis. La resta d’obertures són balcons, correguts a la primera planta i individuals a la resta, tancats per una barana de ferro forjat. Aquests queden emmarcats per pedra als muntants i per una sanefa de tipus vegetal a la llinda.

L’edifici està coronat per un ràfec motllurat sustentat per mènsules i el terrat roman tancat per una barana d’obra a excepció de les tribunes, on el tancament de l’edifici es realitza amb baranes de ferro forjat. La façana secundària, afrontada la travessera de Gràcia, presenta un sistema compositiu semblant a la principal.

A la pàgina annexa es detalla el vestíbul i les escales.

– Fonts:

. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural: https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/41330

. Portal d’informació urbanística-BCN-Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2569/–/–/cp/

. Portal d’informació urbanística-BCN-Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2569/–/–/cp/

. Pobles de Catalunya: https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=4462

. Repasos del ayer: https://www.repasosayer.com/2009/11/salvador-andreu-i-grau.html

Q Proteccions:

. Edifici protegit com a Bé amb Elements d'Interès (BEI), nivell C. – Identificador 2569
. Edifici inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català (IPAC) – 41330

Additional Details

 • Estilo:Modernisme
 • Años de construcción:1902
 • IPAC Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña

Related Posts

image