What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Entre el 1889 i el 1898 la Diputació de Barcelona emprengué la construcció d’una sèrie d’edificis o pavellons d’arquitectura modernista, amb la finalitat d’instal·lar-hi la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits, en els terrenys que ocupava la masia de Cal Cavaller.

Els cinc primers pavellons (Lactància, Desmamats, els dos d’Infecciosos i Bugaderia), son obra de l’arquitecte de la Diputació Camil Oliveras i Gensana, que va comptar amb la col·laboració dels també arquitectes General Guitart i Lostaló i en Josep Bori i Gensana. A la mort de Camil Oliveras va continuar l’obra l’arquitecte provincial Josep Bori i Gensana, amb els pavellons de la Cuina, Dipòsit de Cadàvers, Germanes i Prat dela Riba, a més dels edificis auxiliars. La resta de pavellons construïts en posterioritat ja no son d’estil modernista i per tant fora de l’àmbit d’aquesta publicació.

L’edificació dels principals pavellons té un desenvolupament en alçat consistent en semisoterrani, dues plantes i golfes. Mostren una unitat compositiva i una ordenació general clares, amb untractament únic de façanes i el joc de textures a conseguit amb la barreja del maó vist combinat amb els murs de pedra, mentre als sòcols dels edificis l’aparell és de carreus de pedra regulars col·locats a trencajunts, a la restade nivells l’obra és de paredat comú. Aquestes textures estan separades a nivell dels forjats per unes filades d’obra amb una lleugera volada, ond estaquen uns frisos de ceràmica policroma al llarg de tot el perímetre del’edifici. El coronament consisteix en una barbacana que recorre tot el perímetre simulant un recinte defensiu.

Al subsòl, subsiste i xenencara una xarxa de túnels, els quals foren equipats amb raïls i vagonetes pera repartir el menjar des de la cuina als pavellons

El recinte interior del complex assistencial i hospitalari acull uns amplis jardins que des del 1998 són d’accés públic, estructurats en un eix longitudinal que va des de la Travessera de Les Corts fins a tocar l’Avinguda Diagonal. Són uns jardins d’ambient tranquil, amb prats vorejats d’arbres de diverses espècies.

 

1): Pavelló de la Lactància (1890-1892) – Arquitecte: Camil Oliveras i Gensana – Arquitectes col·laboradors: General Guitart i Lostaló i Josep Bori i Gensana
 
Les obres de l’edifici es van iniciar el 30 de juny de 1890 i es van acabar el 30 de juliol de 1892.­ Ocupa una  superfície en planta de 1.641 m2, una llargada de 80,60 m. i una amplada màxima de 22,15 m. Consta de semisoterrani, planta baixa, pis i golfes. La façana està construïda amb un sòcol de carreus regulars de pedra i la resta és de paredat comú. Els emmarcaments de finestres, portes, la separació del sòcol i el coronament són de maó vist i dos frisos de ceràmica policroma recorren tot el perímetre de l’edifici. El coronament el forma una cornisa amb obertures aparellades i falsos arcs i al damunt de tot una filera de merlets esglaonats amb barana de ferro forjat formada per sinuositats i una papallona central.

La porta principal està situada al eix longitudinal que dona al jardí i la de servei a la façana del darrera. La porta principal d’accés presenta un doble arc escarser de maó que descansa sobre dues columnes laterals de pedra amb capitells de motius florals i escuts. La resta d’obertures està formada per finestres senzilles i finestres geminades amb ampit de maó i detalls ceràmics.

A l’interior s’accedeix mitjançant una escala que dona a un gran vestíbul central des del que surten les escales per pujar a les plantes superiors i els passadissos laterals amb les dependències corresponents, com les sales de bressols, lavabos per rentar les criatures, dormitoris de dides i sales per la roba. Destaquen els arcs rebaixats, les columnes de fosa, la gran claraboia de vidre i com a decoració, els arrambadors estucats amb motius florals, els paviments hidràulics, les baranes de forja i els frisos de rajoles policromes. Actualment és elPavelló Mestral i l’utilitza l’Àrea de Desenvolupament Local i Econòmic de laDiputació de Barcelona.

1): Pavelló Lactància – Camil Oliveras – 1890-1892
2): Pavelló Desmamats – Camil Oliveras – 1891-1896
3): Pavellons Malalties Infeccioses – Camil Oliveras
     . Ponent: 1893 – Llevant: 1893-1894
4): Pavelló Bugaderia – Camil Oliveras – 1893-1895
5): Pavelló Cuina – Josep Bori – 1899-1901
6): Pavelló Dipòsit Cadàvers – Josep Bori – 1904-1906
7): Pavelló Germanes – Josep Bori – 1908-1928
8): Pavelló Prat de la Riba – Josep Bori – 1908-1928
9): Pavelló Calderes
10): Edifici auxiliar manteniments
 
    Plànol del recinte amb els edificis modernistes

. Fonts:

. http://europaphe.aphp.org/en/f_cat_bar_mate.html

. Generalitat de Catalunya –gencat.cat: http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=40355

. Llibre: La Casa deMaternitat i Expòsits – Les Corts – Raül Aguilar i Cestero, MontserratCarbonell i Esteller, Eva Gimeno i Cases i Josep Montiel i Pastor – Editat perl’Ajuntament de Barcelona i Arxiu Municipal Diputació de Barcelona.

. Pobles de Catalunya: http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6160

. Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Provincial_de_Maternitat_i_Exp%C3%B2sits_de_Barcelona

Q Proteccions:

. Protecció: BCIL
. Núm. Registe / Catálogo: 4024-I
. Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme - Data: 21/07/2000
. Publicació: BOP - Data: 14/08/2000

image