What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image
3): Pavellons de Malalties Infeccioses – Arquitecte: Camil Oliveras i Gensana – Arquitectes col·laboradors: General Guitart i Lostaló i Josep Bori i Gensana. Ponent: 1893  –  Llevant: 1893-1894

L’ 1 de febrer i el 8 de maig de 1893 van començar les obres dels dos pavellons de malalties infeccioses, el de Ponent i el de Llevant, situats al nord del recinte i  es van acabar el 17 d d’octubre de 1893 i el 16 de maig de 1894, respectivament. La planta dels dos pavellons es disposa rectangularment amb un cos sortint d’edifici a cada extrem; cadascun ocupa una superfície de 443,3 metres quadrats, amb una longitud de 48,6 metres i una amplada de 8,8 metres. El gran espai longitudinal era utilitzat com a infermeria, mentre els cossos laterals havien de servir per a farmàcia, lavabos i altres dependències annexes. En la construcció es vatenir especial cura en l’aïllament, mitjançant doble paret, tenint en comptel’ús dels pavellons per a malalts contagiosos.     

 

4): Pavelló Bugadería – 1893-1895 – Arquitecte: Camil Oliveras i Gensana – Arquitectes col·laboradors: General Guitart i Lostaló i Josep Bori i Gensana
 
L’1 de febrer de 1893, simultàniament amb el Pavelló de Ponent de Malalties Infeccioses, començava la construcció del pavelló destinat a bugaderia, safareigs i estufes de desinfecció i es va acabar el 23 de març de 1895. Situat a l’est, entre el pavelló de Lactància i el pavelló de Llevant de Malalties
Infeccioses, ocupa una superfície de 418,7 m2 amb una llargada de 41,7 metres i una amplada de 9,2 metres. En alçada està format únicament per planta i terrat pla transitable, utilitzat com a estenedor de roba. L’edifici disposa d’una escala interior que puja al terrat amb un badalot i coberta de teula a dues vessants.
Les façanes, disposen un sòcol de carreus de pedra al trencajunt i la resta amb obra vista de maó sense paredat. La gran necessitat de llum fa que les finestres siguin geminades i de gran mida, unes altres són senzilles i totes amb arcs escarsers. Corona l’edifici una cornisa amb permòdols d’obra de maons entre els quals es disposen unes gelosies de ventilació i per damunt uns merlets i barana de forja. A la façana posterior destaquen dos sortints amb forma d’absis, destinats a les dues estufes de desinfecció.
5): Pavelló Cuina – 1899-1901 – Arquitecte:  Josep Bori i Gensana
Les obres per construir el pavelló destinat a cuines, fornde pa, magatzem de provisions i i galeries de comunicació es van iniciar l’1 demaig de 1899 i es van finalitzar l’1 de juliol de 1901. Ocupa una superfície de391,8 m2, amb una longitud de 25,5 metres i una amplada d’11,5m. En alçada s’estructura en soterrani i planta baixa, que  presenta un cos central quadrangularflanquejat per dos cossos simètrics de forma rectangular en sentit perpendicular.Els murs perimetrals presenten un tractament similar a la resta d’edificis delrecinte i les cobertes son de teules planes. A la coberta central hi ha una lluernaper donar llum natural a l’interior.

A l’interior de la planta baixa comptava amb la cuina, els rentadors, els rebost, els armaris per
a la vaixella, etc. I al soterrani el forn de pa.Son de destacar el arcs parabòlics damunt de les finestres, la cornisa, l’absis del forn de pa,el fris i els plafons ceràmics.Donada la distància que separava la cuina dels pavellons de Lactància i Desmamats es vanconstruir unes galeries subterrànies que facilitessin el transport dels menjars. Això s’aconseguia mitjançant vagonetes transportadores que circulaven sobre vies. Les galeries tenen una longitud de 39,6 metres.
6): Pavelló Dipòsit de Cadàvers – 1904-1906 – Arquitecte:  Josep Bori i Gensana
El pavelló destinat a dipòsit de cadàvers, sala d’autòpsies i laboratori bacteriològic, està situat al Nord-Oest del recinte i ja estava previst en el projecte inicial de Camil Oliveres. L’arquitecte Josep Bori va signar els plànols el 21 de novembre de 1904. En alçada s’estructura en planta baixa i soterrani i les façanes es composen de murs perimetrals amb un sòcol d’obra vista de maons i paredat comú per a la resta de superfície.
 
La façana principal, en el cos central, es disposa un gran arc d’accés de mig punt peraltat, dividit per un mainell, formant dos arcs ogivals. Aquests dos arcs queden barrats per una gran reixa ornamental de ferro forjat i a la part alta i sota la coberta, se situen dos escuts decoratius de pedra corresponents a Barcelona (creu de Sant Jordi) i Catalunya (quatre barres). Als costats d’aquesta façana trobem dues grans finestres amb arcs de mig punt.


Malgrat la dimensió reduïda d’aquest pavelló, es de destacar la seva harmoniosa factura.

Q . Proteccións:

. Protecció: BCIL
. Núm. Registre / Catàleg: 4024-I
. Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme - Data: 21/07/2000
. Publicació: BOP - Data: 14/08/2000

image