What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

2): Pavelló dels Desmamats (1891-1896) – Arquitecte: Camil Oliveras i Gensana – Arquitectes col·laboradors: General Guitart i Lostaló i Josep Bori i Gensana

El pavelló de Desmamats o Ave Maria, per a nens i nenes expòsits de 2 a 5 anys, es va iniciar l’ 1 desembre de 1891 i es va acabar el 27 de febrer de 1896. Situat en paral·lel a ponent del pavelló de Lactància, les seves dimensions són majors que aquest últim, amb una superfície en planta de 2.071 m2, una llargada de 83,60 metres i una amplada màxima de 29,60 metres. En alçada, però, la distribució és idèntica: semisoterrani, planta baixa, pis i golfes. EI tractament exterior de façanes presenta la mateixa combinació de textures i el mateix ritme compositiu que el pavelló de Lactància: sòcol de carreus, paredat comú i obra vista de totxo, però els frisos ceràmics que recorren l’edifici són en aquest cas amb reflexos metàl·lics.

Pel que fa al tractament de volums interiors, es repeteix el mateix principi de simetria basat en el repartiment d’estances a través del corredor central de comunicació longitudinal. El cos d’escala, amb una gran claraboia central i dos trams independents, que permetia l’accés separat per sexes a les seves estances. Els nens al cantó nord i les nenes al sud.

Les decoracions son similars a les del pavelló de Lactància, amb arrambadors estucats ornamentals, com el de l’escala d’entrada amb la frase Ave Maria Puríssima, cosa que li va donar el nom al pavelló. Així com els paviments hidràulics, les baranes de forja , les columnes de fosa i els frisos de rajoles policromes.

Actualment és el Pavelló Ave Maria i l’utilitza el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Q Proteccions:

. Protecció: BCIL
. Núm. Registre / Catàleg: 4024-I
. Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme - Data: 21/07/2000
. Publicació: BOP - Data: 14/08/2000

image