What
image
 • Bancs
 • Cases unifamiliars
 • imageCementiris
 • Centres d'ensenyament
 • imageCentres sanitaris i assistencials
 • Destruït
 • Edificis culturals i de lleure
 • Edificis industrials
 • imageEdificis públics, administratius o institucionals
 • Edificis religiosos
 • Edificis residencials plurifamiliars
 • Elements de façana o Interior
 • Establiments comercials
 • imageEstacions de tren
 • Fanals
 • Fonts
 • Mercats
 • Mobiliari urbà
 • Monuments públics
 • Parcs Urbans
 • Portals i murs
 • Quioscs
 • Torres
Where
image
image

Les cases Tomàs Roger van ser dissenyades per Enric Sagnier i Villavecchia l’any 1892, i laseva construcció es va allargar fins al 1895. Aquest edifici va ser un encàrrec de Tomàs Roger i Larrosaque, com els seus germans, volia tenir un habitatge al centre de Barcelona. En elcas concret de les cases Tomàs Roger, l’immoble va ser edificat en dues etapessuccessives: primer es va realitzar la número 37, que està adossada a lad’Antoni Roger, de dimensions més petites i amb un vestíbul molt remarcable, idesprés la número 39, que es va construir gràcies a un afegit posterior alterreny. Originàriament, les cases presentaven un coronament molt similar a lad’Ausiàs Marc, 33-35.

Les cases es composen de planta baixai quatre plantes pisi tenen unafaçana en cert punt homogènia,composta per cinc cossos; tres alterns ambdues obertures als baixos per a magatzems, balcó corregut de pedra amb duesobertures a la primera planta; dosbalcons individuals amb barana de ferro, en la segona; dues finestres, inscrites en sengles arcs de mig punt, a latercera planta i una galeriade tres obertures separades per columnes ibarana de ferro enla quarta. El coronament estàformat per una sèriede permòdols. És de destacar en aquestscossos la grancolumna amb base i capitellcorinti, que abasta les tres plantes centrals iaparenta sustentar els arcs demig punt. Aquestes plantes també estandecorades amb esgrafiatde tipus floral. El segoncos, central de la casa número 37, és d’una estètica més austera disposant enels baixos de dos grans portals que donen accés a les escales del principal ide veïns respectivament; a la primera planta hi ha dues obertures dobles ambmainell i amb llinda en forma d’arcs de mig punt; en la segona, dues finestresmés senzilles amb llinda recta i també mainell; a la tercera planta un balcócorregut amb dues obertures i barana de ferro; en la quarta i última plantadues senzilles finestres coronades per un arc escarser. Elquart cos, primer de la casanúmero 39, és coml’anterior, però d’ampladamés reduïda i d’oberturesunitàries, als baixos hi ha el portald’accés a la casa.

De la casa número 37 és remarcable el gran pati d’entrada, així comels senyorials vestíbuls i l’escala, amb les grans columnes, sostres decorats ireixa de ferro, mentre que el de la casa número 39 és de reduïdes dimensionsi amb una decoració molt senzilla.

– Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Tom%C3%A0s_Roger  

Arquitectura Modernista en Cataluña – R. Lacuesta i A. González – Editorial: GG – Col·lecció: Guías de Arquitectura

Q Protecciones:

Protección: BCIL
Nº. Registro / Catálogo: 3971-I
Disposición: Acuerdo Pleno Ayuntamiento
Fecha Disposición: 26/05/2000
Publicación: BOP
Fecha publicación: 14/06/2000

Additional Details

 • Estilo:Modernismo
 • Años de construcción:1892 - 1895
 • BCIL Bien Cultural de Interés Local

Related Posts

None found

image